Menu

Bij ons in Groep 8

  • Welkom!

    Hartelijk welkom op de pagina van groep 8. Op deze pagina kunt u de belangrijkste informatie vinden over onze groep.

    Read more

Over onze groep

In groep 8, het laatste jaar van de basisschool, ligt de nadruk met name in de eerste helft van het schooljaar nog volop op het leren. De schoolse vaardigheden van rekenen, spelling en taal komen dagelijks aan bod. Er is veel herhaling, maar ook nieuwe onderwerpen passeren de revue.

Bij rekenen gaat het onder andere over: breuken, procenten en verhoudingen, meten, cijferen met grote getallen.

Bij spelling oefenen we standaard op woensdag de werkwoordspelling, zodat kinderen dit echt goed onder de knie krijgen voordat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Op de andere dagen volgen de kinderen de reguliere spellinglessen.

Bij taal komen diverse nieuwe onderwerpen aan bod, zoals ‘homoniemen en homofonen’, of ‘actieve en passieve zinnen’. Ook oefenen we regelmatig met het onderdeel zinsontleding.

In de middagen is er ruimte voor vakken als: sport (elke maandagmiddag), wereldoriëntatie (met de nieuwe methode Blink), begrijpend lezen en kanjertraining.

Bij groep 8 hoort een advies voor de vervolgschool. In de maand november krijgen alle kinderen een voorlopig advies en in de maand maart volgt voor alle kinderen het definitieve advies. Ook worden er diverse scholen bezocht om daar eens een kijkje te nemen, of om verschillende gastlessen te volgen.

De tweede helft van het schooljaar staat meer in het teken van: de (eind)Cito toets in april, het verkeersexamen (theorie en praktijk), oefenen voor de musical en de voorbereidingen voor het kamp.

Maar nog steeds wordt er dan nog elke dag geleerd op school.

De Bavinck bruist… tot en met groep 8!

Halbea Heek

ma-di

Anne Kemman

wo-do-vrij