• Welkom Thuis!

  We zijn weer op de Flevolaan!

 • Nieuwe glijbaan!

  De Bavinck bruist!

 • Feest!

  Opening hernieuwde school

 • Vernieuwd schoolplein

  Speelplezier voor de kids

Uw kind aanmelden bij de Bavinckschool?

Speerpunten van onze school

“Uw kind onze zorg! Onze leerling uw zorg!”

Gereformeerd onderwijs

Geloof is heel belangrijk voor ons en we proberen om het geloof positief uit te dragen naar de kinderen. Hierbij is ons uitgangspunt dat ieder kind door God geschapen is en daarom uniek is. We willen dat de kinderen geloofsgroei meemaken, waarmee ze de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen gaan.

Ouderbetrokkenheid

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van het kind, waarbij de ouders de eindverantwoordelijkheid houden voor de opvoeding van hun kind(eren). Daarom zijn goede contacten en informatie-uitwisseling tussen groepsleerkracht en ouders noodzakelijk. Ieder brengt zijn eigen kennis en ervaring in.

Onderwijs op niveau

Als een leerling achterblijft in zijn ontwikkeling of opvalt door zijn gedrag, brengt de school de situatie zoveel mogelijk in kaart. Dit in kaart brengen gebeurt volgens de handelingsgerichte methodiek. Alle scholen die deel uit maken van het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs “De Eem” werken handelingsgericht.

 • We draaien een continurooster. De schooldag begint om 8.25u en eindigt om 14.15u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag is de schooldag van 8.25u tot 12.30u.

  Continurooster

 • Vanuit onze passie voor kinderen helpen en stimuleren wij ouders en kinderen om op spelenderwijze de kinderen te laten groeien en bloeien naar de volgende fase in hun leven. Kinderopvang van 0 – 12 jaar.

  CKCB

 • De zaakvakken bieden wij aan in de vorm van thema’s waarbij we werken met de methode Blink geïntegreerd. We leren op een onderzoekende en ontdekkende manier met ruimte voor eigen onderzoek.

  Blink geïntegreerd

 • Met ingang van het schooljaar 2017- 2018 mag de school zich een erkende Kanjerschool noemen. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je.

  Erkende Kanjerschool

 • In de groepen 1 t/m 4 werken wij ontwikkelingsgericht. We halen de werkelijkheid de klas in. Dit doen we door te werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Bijv. de tandarts of de bouw. In de klas spelen kinderen het echte leven na in de hoeken.

  Spelend leren onderbouw

 • Met de Bibliotheek op school geven de Bavinckschool en de Bibliotheek Eemland dagelijks aandacht aan leesplezier op school én thuis.

  Bibliotheek op school

 • De Bavinckschool beschikt inmiddels over 60 Chromebooks die tot nu toe voornamelijk worden ingezet in de groepen 5 t/m 8 bij rekenen, taal, lezen en Blink. In groep 3 en 4 zijn er laptops beschikbaar en bij de kleuters wordt gewerkt met de Ipad.

  Eigentijdsonderwijs/ Chromebooks

 • Het intensiveren van de woordenschat staat bovenaan onze prioriteitenlijst. Met LOGO 3000 zetten wij groots in op de ontwikkeling van de woordenschat van uw kind!

  LOGO 3000

Onze groepen